بیانیه شماره یک: محکومیت ترور فرمانده سپاه قدس در عراق
کمیته ضدجنگ و تحریم، ماجراجویی آمریکا در ترور سرلشکر قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان ایرانی و عراقی را به شدت محکوم کرده و آن را نقض حقوق بین الملل دانسته و نتایج این عملیات را در راستای برهم زدن صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه میداند.

شتاب رویدادهایی که از سه سال اخیر و همزمان با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، در پیش روی دیدگان ما حادث گشت و بذر امید را در دل جنگ طلبان، بدخواهان و طرفداران تحریم مردم ایران کاشت، باعث شد تا جمعی از دلسوزان مام وطن، فارغ از هرگونه دسته بندی مرسوم سیاسی، با تشکیل کمیته ضدجنگ و تحریم علیه مردم برآن شدیم تا از طرفی سناریو و نقشه های شوم دشمن ایران را بر مردم فاش کنیم و در طرف دیگر، تلاش کنیم در رسانه های خارج کشور، صدای مردمی باشیم که جنگ طلبان به دروغ، خود را نماینده آنها می دانند.

با این وجود جبهه بدخواهان ایران، بدلیل پشتوانه قوی مالی، رسانه ای و حمایت های بی دریغ نئوکان های آمریکا و اسراییل، چنان در جهان سیاسی صف آرایی میکنند که گویی مردم داخل کشور مشتاق هرگونه تحریم و جنگ از طرف کشورهای غربی هستند.

همین موضوع باعث شده تا در سال های اخیر، به بهانه تحریم جمهوری اسلامی، شاهد سخت ترین تحریم های ممکن علیه مردم ایران باشیم. در روزهای اخیر اما این سناریو به گونه‌ای دیگر در حال رقم خوردن است. ترور قاسم سلیمانی، از نیروهای ارشد جمهوری اسلامی توسط ارتش آمریکا بنزینی بود که فرد کوته بینی چون ترامپ می توانست بر آتش تنش ها در خاورمیانه بریزد.

در چنین شرایطی همه ناظران، تحلیلگران و رسانه ها نگران جنگ و افزایش تنش در منطقه هستند، اما دونالد ترامپ برای گریز از سوالات کنگره از آن به عنوان «اقدامی برای پرهیز از جنگ» یاد میکند و همزمان جنگ طلبان و بدخواهان کوته بین ایران، با شادمانی و پایکوبی، نقاب از چهره اهریمنی خود برداشتند.

کمیته ضدجنگ و تحریم، ماجراجویی آمریکا در ترور سرلشکر قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان ایرانی و عراقی را به شدت محکوم کرده و آن را نقض حقوق بین الملل دانسته و نتایج این عملیات را در راستای برهم زدن صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه میداند.

همچنین از تمامی هموطنان فرهیخته تقاضا دارد، تا در این فضای رسانه‌ای آشفته، نسبت به سناریوهای روانی جنگ طلبان و بدخواهان ایران هوشیار بوده و از هرگونه اقدام احساسی و هیجانی خودداری کنند.

 

 

;