چگونه بیماران سرطانی ایران جان خود را به دلیل تحریم‌های آمریکا از دست میدهند
یک گزارش جدید تلویزیون ا بی‌ سی‌ ABC آمریکا حاکی از آن است که حتی یک شرکت ایرانی که مواد رادیو اکتیو برای تولید ایزوتوپ‌های هسته‌ای برای آزمایش‌های پزشکی‌ بیماران سرطانی تولید می‌کند تحت تحریم است. دلیل آن؟ شرکت پارس ایزوتوپ که تولید کننده این ایزوتوپ هست با سازمان انرژی اتمی‌ ایران رابطه دارد.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بارها ادعا کرده است که صادرات دارو و مواد غذا یی به ایران تحریم نیستند. بله، بطور رسمی‌ همینطور است، ولی‌ در عمل اینها هم تحریم هستند. بسیاری از هموطنان ما که بیماری‌های خطرناک و کشنده، مانند سرطان دارند، جان خودرا به دلیل کمبود دارو از دست داده ا‌ند، و یا خواهند داد. یکی‌ از دلایلی که دارو در عمل تحریم است این است که چون پرداخت‌ها باید از طریق بانک‌ها و موسسات مالی‌ ایران انجام گیرند، و اینها تحت تحریم هستند، فروش دارو به ایران بسیار مشکل، اگر نه غیر ممکن، شده است، ولی‌ هوک با وقاحت تمام دروغ خودرا تکرار می‌‌کند.

یک گزارش جدید تلویزیون ا بی‌ سی‌ ABC آمریکا حاکی از آن است که حتی یک شرکت ایرانی که مواد رادیو اکتیو برای تولید ایزوتوپ‌های هسته‌ای برای آزمایش‌های پزشکی‌ بیماران سرطانی تولید می‌کند تحت تحریم است. دلیل آن؟ شرکت پارس ایزوتوپ که تولید کننده این ایزوتوپ هست با سازمان انرژی اتمی‌ ایران رابطه دارد. خوب باید داشته باشد! این شرکت باید از راکتور هسته‌ای تحقیقاتی‌ تهران، که یک راکتور بسیار کوچک ۵ مگاواتی است که در اصل آمریکا آنرا به ایران در سال ۱۹۶۷ داد، استفاده کند. تنها محصول این راکتور مواد هسته‌ای برای تولید ایزوتوپ‌های هسته‌ای برای ۸۰۰،۰۰۰ بیماران کشور در سال، که به این ایزوتوپ‌ها نیاز دارند، میباشد. مدیریت راکتور در کنترل سازمان انرژی اتمی‌ ایران است، و زباله‌های هسته‌ای آنرا اژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به دقت تحت نظر دارد. بنا بر این شرکت پارس ایزوتوپ چاره‌ای بجز کار کردن با سازمان انرژی اتمی‌ ایران ندارد.

ولی‌ مساله فقط این نیست. شرکت پارس ایزوتوپ باید برای تولید این ایزوتوپ‌ها برخی‌ مواد خام را از اروپا وارد کند. ولی‌ بیشتر شرکت‌های هواپیمایی خارجی‌، از جمله شرکت‌های امارات، قطر، و ترکیه که قبلا حمل این مواد خام را انجام میدادند، حال حاضر به این کار نیستند. فقط یک شرکت هواپیمایی روسی و شرکت‌های هواپیمایی ایران که تحت تحریم نیستند [بعنوان مثال، شرکت ماهان که بهترین شرکت هواپیمایی ایران است. تحت تحریم است] قادرند این کار را انجام دهند، و این موضوع نیز بر مشکلات افزوده است. در عین حال، همانطور که آنهایی که با مواد هسته‌ای سر و کار داشته ا‌ند، و یا راجع به آنها میدانند، آگاه هستند که اگر مواد خام هسته‌ای به موقع تحویل داده نشوند تا در تولید ایزوتوپ مورد استفاده قرار گیرند، مواد رادیو اکتیو آن کاهش پیدا میکنند، و به تعبیر زیبائی که آقای دکتر داود بیگی، استاد دانشکده پزشکی‌ دانشگاه تهران که تلویزیون ABC با ایشان مصاحبه کرده، "آنها مانند یخ هستند که آب میشوند."

هفته اول ژانویه برایان هوک قرار است که به لوس اجلس بیاید تا با "جامعه ایرانی" در جنوب کالیفرنیا ملاقات کند، ولی‌ ملاقات قرار است در یک کنیسا صورت گیرد، یعنی‌ جایی‌ که ایرانیان صهیونیست حامی‌ اسرائیل دور هم جمع میشوند. باید دید که آیا یکنفر درمیان آن مدعوین شجاعت و دلسوزی برای مردم داخل کشور دارد که هوک را راجع به این موضوع به چالش کشد. منکه شخصا امیدی ندارم.

;